فایل پروژه فایل پروژه

اطلاعیه فروشگاه

کاربران گرامی سلام .افتخار می کنیم که ما را انتخاب کرده اید، تمـاس با مــا:supprozhe@gmail.com تلگرام ما:09118832005 تمام محصولات بصورت فایل Word یا فرمت های قابل ویرایش دیگرمیباشد و بطور دقیق و استاندارد ویرایش و تنظیم شده است. دکمه خرید هر محصول در پایین صفحه توضیحات آن می باشد. در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود.

دانلود تحقیق تخمين تنش پسماند با استفاده از روش هاي غير مخرب و ارتباط آن با پروسه‌هاي توليد در انواع مختلف جوشكاري

دانلود تحقیق تخمين تنش پسماند با استفاده از روش هاي غير مخرب و ارتباط آن با پروسه‌هاي توليد در انواع مختلف جوشكاري

این تحقیق ، با موضوع تخمين تنش پسماند با استفاده از روش هاي غير مخرب و ارتباط آن با پروسه‌هاي توليد در انواع مختلف جوشكاري بصورت Word انجام گرفته است.تحقیق برای رشته مهندسی مکانیک مناسب است و در 46 برگه می باشد. شما می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.

بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.

1- مقدمه (قسمتی از متن)

طي چند دهه گذشته تنش هاي پسماند در ظروف فشار دار و كاربردهاي ساختماني و خطوط انتقال گاز و نفت و در ساختارها و قطعات فلزي و ... مورد توجه قرار گرفته است. از سوي پيشرفت هايي كه امروز در ارزيابي يكپارچه ساختارها و ساختمانها در ارتباط با قطعات جوش صورت پذيرفته است. خواستار اطلاعات دقيق تري دربارة حالت تنش پسماند مي باشد. تنش هاي پسماند در اثر عدم هماهنگي در شكل طبيعي بين نواحي مختلف در يك قطعه حاصل مي شود به خصوص در جوشكاري تنش هاي پسماند مورد توجه قرار مي گيرند. تنش هاي پسماند مي توانند بسته به علامت، اندازه و توزيع شان با توجه به تنش هاي اعمالي، تعيين كننده باشند.

ارزيابي تنش پسماند يك ابزار مهمي نيز براي كنترل فرآيند، كنترل كيفي، ارزيابي طراحي و آناليز نقص مي باشد. چون اين تنش ها مي توانند پيامدهاي مهمي روي عمكلرد اجزاء و قطعات مهندسي داشته باشند و همچنين تأثير زيادي روي خوردگي، مقاومت شكست، خزش و ... دارا مي‌باشند. لذا كاهش و كم كردن اين تنش ها مطلوب مي باشد. از اين رو تنش هاي پسماند در اتصالات جوشكاري شده عمدتاً توسط عمليات حرارتي يا توسط تنش مكانيكي كاهش مي يابد.

روش هاي متفاوتي براي اندازه گيري يا تخمين تنش پسماند براساس اندازه گيري دقيق يا با استفاده از تكنيك هاي عددي وجود دارد. اندازه گيريها مي توانند از نوع مخرب مانند (سوراخكاري) يا غير مخرب مانند اشعه x، يا تفرق نوتروني و فراصوتي باشند. و تفرق نوتروني اساساً يك تكنيك برجسته براي پي بردن به تنش پسماند به صورت غير مخرب در درون قطعات مهندسي در سه بعد و در حجم هاي كوچك مي باشد.

در اين تحقیق به تخمين تنش پسماند با استفاده از روش هاي غير مخرب و ارتباط آن با پروسه‌هاي توليد در انواع مختلف جوشكاري فولاد مي پردازيم.

فهرست مطالب
1- مقدمه. 1
2- پيش بيني تنش پسماند جوشكاري در لولة فولادي 9Cr-1Mo اصلاح شده با جوشكاري لب به لب با چند پاس با توجه به اثرات انتقال فازي.. 5
3- فرآيند تجربي.. 6
4- مدل سازي المان محدود. 6
5- آناليز حرارتي.. 9
6- انتقال فاز حالت جامد. 10
7- آناليز مكانيكي.. 12
8- حالت هاي شبيه سازي شده14
9- مباحثه دربارة موضوع ارائه شده15
9-1- تأثير تغييرات حجمي.. 15
9-2- تأثير تغيير استحكام نهايي.. 18
9-3- مقايسه بين نتايج شبيه سازي شده و نتايج تجربي.. 18
10- بهبود تنش پسماند مربوط به جوشكاري توسط كوبكاري ليزري.. 22
11- اصول مربوط به كوبكاري ليزري.. 22
12- بهبود تنش پسماند مربوط به محدوده هاي ايجاد جوش.... 23
13- بهبود تنش پسماند مربوط به محدوده هاي تحت تأثير حرارت اتصال جوشكاري شده25
14- تست ترك خوردگي تنش (ترك خوردگي حاصل از خوردگي تنش)26
15- استفاده و كاربرد براي ساختارهاي راكتور هسته اي.. 28
16- بررسي تنش پسماند و عمليات حرارتي پس از جوش در جوش هاي چندپاسه با آزمايش ها و روش المان محدود29
17- تحليل تنش پسماند. 31
17-1- فرآيند تحليل.. 31
17-2- تحليل يك اتصال جوش لب به لب... 32
17-2- مكانيسم تنش زايي تنش پسماند. 35
18- كاربرد در جوشكاري صفحات ضخيم.. 35
18-1- اتصال جوش لعاب نوع K.. 35
18-2- اتصال جوش لب به لب نوع V.. 37
19- نتيجه گيري.. 39
فهرست شکل ها
شكل 1- جزئيات ابعادي مربوط به شيارها و محل هاي مربوط به پاس جوش.... 6
شكل 2- محل هاي اندازه گيري گيج هاي كرنشي در امتداد جهت محوري.. 8
شكل 3- خواص فيزيكي حرارتي وابسته به درجه حرارت... 8
شكل 4- خواص مكانيكي حرارتي وابسته به درجه حرارت... 8
شكل 5 (a) - مدل شبيه سازي و (b) 5 شبكه هاي المان محدود نزديك محدودة جوش و توالي‌پاس‌ هاي‌جوش 10
شكل 6- نمودار شماتيك مربوط به تغييرات حجمي به واسطة انتقال فازي.. 12
شكل 7- تغييرات حجمي فلز جوش 9Cr-1Mo در حين خنك كاري.. 13
شكل 8- تغيير استحكام نهايي در ضمن انتقال مارتنزيتي.. 14
شكل 9- توزيع تنش مماسي مربوط به حالت A و حالت B روي سطح بيروني.. 16
شكل 10- توزيع هاي تنش محوري حالت A و حالت B روي سطح بيروني.. 16
‍شكل 11- توزيع هاي تنش مماسي مربوط به حالت A و حالت C روي سطح بيروني.. 16
شكل 12- توزيع هاي تنش محوري حالت A و حالت C روي سطح بيروني.. 17
شكل13- توزيع هاي تنش مماسي در جهت محوري (a)سطح بيروني ،(b) سطح دروني.. 17
شكل 14- نمودارهاي مربوط به تصاويرپيش بيني شده در مقايسه با مقادير اندازه گيري شده‌اي از تنش پسماند مماسي روي سطح بيروني.. 18
شكل 15- توزيع تنش محوري در جهت محوري: a))سطح بيروني ،(b) سطح دروني (‌داخلي)19
شكل 16- نمودارهاي مربوط به مقادير اندازه گيري شده در مقايسه با مقادير اندازه گيري شده‌اي از تنش پسماند محوري روي سطح بيروني.. 21
شكل 17- اصول مربوط به كوبكاري ليزري.. 23
شكل 18- كار كوبكاري ليزري.. 24
شكل 19- بهبود تنش پسماند در ايجاد محدوده هاي ايجاد جوش 132 Inconel25
شكل 20- بهبود تنش پسماند در محدوده هاي ايجاد جوش 182 Inconel25
شكل 21- نماي بيروني اتصال جوش.... 26
شكل 22- بهبود تنش پسماند در محدوده هاي تحت تأثير حرارت (304SUS)26
شكل 23- بهبود تنش پسماند در نواحي تحت تأثير حرارت(HAZ) (600 Inconel)27
شكل 24- نتايج تست ترك خوردگي در اثر خوردگي تنشي (182 Inconel)28
شكل 25- نتايج تست ترك خوردگي در اثر خوردگي تنشي (600 Inconel)28
شكل 26- ابعاد و شبكه مربوط به جوش لب به لب... 32
شكل 27- توالي جوشكاري براي جوش لب به لب... 32
شكل 28- ورودي درجه حرارت براي هر بستر. 33
شكل 29- توزيع تنش پسماند در جوش لب به لب (قبل از عمليات حرارتي جوش)33
شكل 30- توزيع تنش پسماند در جوش لب به لب (پس از عمليات حرارتي جوش)34
شكل 31- مقايسه تنش هاي پسماند تجربي و شبيه سازي شده34
شكل 32- شماتيك مربوط به مكانيسم براي كاهش تنش پسماند. 35
شكل 33- ابعاد و شبكه براي مدل K-groove. 36
شكل 34- توالي جوشكاري براي مدل K-groove. 36
شكل 35- توزيع تنش پسماند براي مدل K-groove (قبل از عمليات حرارتي جوش)37
شكل 36- توزيع تنش پسماند براي مدل K-groove (بعد از عمليات حرارتي جوش)37
شكل 37- ابعاد و شبكه براي مدل V-groove. 38
شكل 38- توالي جوشكاري براي مدل V-groove. 38
شكل 39- توزيع تنش براي مدل V-groove (قبل از عمليات حرارتي جوش)39
شكل 40- توزيع تنش پسماند براي مدل V-groove (قبل از عمليات حرارتي جوش)39

اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,240 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 3,600 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Tahmin-Tanesh_1576746_6144.zip1.6 MB

دانلود تحقیق آشنایی با فن آوری نانو تكنولوژي

دانلود تحقیق آشنایی با فن آوری نانو تكنولوژي این تحقیق ، با موضوع آشنایی با فن آوری نانو تكنولوژي  بصورت Word انجام گرفته است.تحقیق برای رشته مهندسی مکانیک  مناسب است و در 21 برگه می باشد. شما می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,280 تومان

دانلود تحقیق آشنایی با سيستم هاي خنك كننده

دانلود تحقیق آشنایی با سيستم هاي خنك كننده این تحقیق ، با موضوع آشنایی با سيستم هاي خنك كننده  بصورت Word انجام گرفته است.تحقیق برای رشته مهندسی مکانیک  مناسب است و در 11 برگه می باشد. شما می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل& ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,800 تومان

دانلود تحقیق آشنایی با سنسورها

دانلود تحقیق آشنایی با سنسورها این تحقیق ، با موضوع آشنایی با سنسورها  بصورت Word انجام گرفته است.تحقیق برای رشته مهندسی مکانیک  مناسب است و در 12 برگه می باشد. شما می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل شما نیز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,280 تومان

دانلود تحقیق آشنایی با دستگاه دلکو

دانلود تحقیق آشنایی با دستگاه دلکو این تحقیق ، با موضوع آشنایی با دستگاه دلکو  بصورت Word انجام گرفته است.تحقیق برای رشته مهندسی مکانیک  مناسب است و در 29 برگه می باشد. شما می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل شما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,600 تومان 3,240 تومان 10% تخفیف

دانلود تحقیق مراحل طراحي موتور توربين گازي هواپيما

دانلود تحقیق مراحل طراحي موتور توربين گازي هواپيما این تحقیق ، با موضوع مراحل طراحي موتور توربين گازي هواپيما  بصورت Word انجام گرفته است.تحقیق برای رشته مهندسی مکانیک  مناسب است و در 13 برگه می باشد. شما می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به&nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,800 تومان

دانلود تحقیق گیربکس های اتوماتیک

دانلود تحقیق گیربکس های اتوماتیک این تحقیق ، با موضوع گیربکس های اتوماتیک  بصورت Word انجام گرفته است.تحقیق برای رشته مهندسی مکانیک  مناسب است و در 11 برگه می باشد. شما می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل شما ن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,800 تومان

دانلود تحقیق كاربرد مبرد ها

دانلود تحقیق كاربرد مبرد ها این تحقیق ، با موضوع كاربرد مبرد ها  بصورت Word انجام گرفته است.تحقیق برای رشته مهندسی مکانیک  مناسب است و در 16 برگه می باشد. شما می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل شما نیز ار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,280 تومان

دانلود تحقیق قابليت جوش پذيري و جوشكاري مس و آلياژهاي آن

دانلود تحقیق قابليت جوش پذيري و جوشكاري مس و آلياژهاي آن این تحقیق ، با موضوع قابليت جوش پذيري و جوشكاري مس و آلياژهاي آن  بصورت Word انجام گرفته است.تحقیق برای رشته مهندسی مکانیک  مناسب است و در 33 برگه می باشد. شما می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,600 تومان 3,240 تومان 10% تخفیف

دانلود تحقیق فرآيند هاي جوشكاري «مقاومتي»

دانلود تحقیق فرآيند هاي جوشكاري «مقاومتي» این تحقیق ، با موضوع فرآيند هاي جوشكاري «مقاومتي»  بصورت Word انجام گرفته است.تحقیق برای رشته مهندسی مکانیک  مناسب است و در 17 برگه می باشد. شما می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به& ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,400 تومان

دانلود تحقیق سيستم تهويه مطبوع در خودرو

دانلود تحقیق سيستم تهويه مطبوع  در خودرو این تحقیق ، با موضوع سيستم تهويه مطبوع در خودرو  بصورت Word انجام گرفته است.تحقیق برای رشته مهندسی مکانیک  مناسب است و در 18 برگه می باشد. شما می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل&nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,400 تومان

دانلود تحقیق روش هاي مختلف جوشكاري با برق

دانلود تحقیق روش هاي مختلف جوشكاري با برق این تحقیق ، با موضوع روش هاي مختلف جوشكاري با برق  بصورت Word انجام گرفته است.تحقیق برای رشته مهندسی مکانیک  مناسب است و در 32 برگه می باشد. شما می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل&n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,600 تومان 3,240 تومان 10% تخفیف

دانلود تحقیق خوردگي ميكروبيولوژي و نحوه كنترل آن

دانلود تحقیق خوردگي ميكروبيولوژي و نحوه كنترل آن این تحقیق ، با موضوع خوردگي ميكروبيولوژي و نحوه كنترل آن  بصورت Word انجام گرفته است.تحقیق برای رشته مهندسی مکانیک  مناسب است و در 21 برگه می باشد. شما می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,400 تومان

دسته بندی محصولات فروشگاه

محبوبترین محصولات

نظرسنجی

چه اندازه از کیفیت فایل های فروشگاه رضایت دارید؟